Php Ders 1: Temel fonksyonlar. Bu dersimizde sizler ile php’nin temel fonksyonlarına ve değişken kullanımına göz atacağız. Xampp kullanıyorsanız c:/xampp/htdocs klasöründe bir dosya, web hosting kullanıyorsanız, public_html klasörünün içinde index.php adlı bir dosya oluşturun. Dosyamızın içine aşağıdaki kodu yerleştirin:
Diyeceğim ki:

<?php

echo "Merhaba dünya!";

?>
  Ve işte bu! Artık kodlamaya başladık! Bu görütüde anlamanız gereken şeyler şunlar:
  • PHP kodları <?php ve ?> arasında yazılır.
  • PHP’de hemen her komutun sonuna “;” konularak komut kapatılır.
  • Dışarıda kalan kodlar tarayıcıya html olarak gönderilir. Bu kısım temayı içerir.
  • “echo” program içinden veriyi çıktı yapmaya yarar.
Şimdi ise kodlarımızın içine bir değişken koyarak devam edelim. Bunun için ise aşağıda gösterdiğim kodu kullanabilirsiniz:
<?php

$selam = "Merhaba Dünya!";

echo $selam;

?>
  Bu örnekte $selam değişkeninin string değerini “Merhaba Dünya!” olarak belirledik. Şimdi ise matematiksel işlemlere ve biraz daha ileri değişken kullanımına girelim.
$sayi1 = 1;

$sayi2 = 2;

$sonuc = $sayi1+$sayi2;

echo $sonuc." veya ". $sayi1+$sayi2;
  Gördüğünüz gibi $sayi1 ile $sayi2’nin değerini “$sonuc” adlı değişkene atayarak ve direkt olarak komutun içinde toplamı göstermesini sağlayarak işlem yaptırdık. Arasına da string manipülatörü olan nokta işaretleri ile ” veya ” kelimesini ekledik. Burada dikkatinizi çekmek istediğim ayrı bir nokta ise “veya” kelimesinin sağında ve solunda birer boşluk olması. Eğer bu boşluğu oraya değil de noktaların yanına koysaydık çıktının “3veya3” şeklinde olacağını görecektik. Toplamanın yanında aşağıdaki aritmetik işleçleri de kullanabilirsiniz:

Şimdi en temel fonksyonlarımızdan “if” (eğer) fonksyonuna bakalım.

IF

 <?php

$sayi1 = 5;

$sayi2 = 10;

if($sayi1 <= $sayi2){

echo $sayi1." rakamı ".$sayi2." rakamından daha küçük";

}else{

echo $sayi1." rakamı ".$sayi2." rakamından daha küçük değil";

}

?>
  Küçüktür, büyüktür, eşittir gibi operatörleri aşağıdaki resimde görebilirsiniz:
php değişken tablosu
Şimdi ise while fonksyonuna bakacağız. While, “iken” olarak kullanılır. “A {operatör (eşittir vs) B iken şunu yap” şeklinde açıklayabiliriz.

WHILE

Örnek:
<?php

$sayi = 0;

$olacak = 10;

while($sayi <= $olacak){

echo $sayi."\r\n";

$sayi++;

}

?>
  Bu örnekte görmeniz gereken şeyler şunlar:
  • “\r\n” yeni bir satıra geçmek için kullanılır. Ancak bunu oraya bir html kodu eklemek ile de yapabilirsiniz.
  • $sayi++ komutu sayıyı arttırmak için kullanılır
  • while döngüsü içindeki denklem $sayi rakamı $olacak rakamından küçük veya eş değere gelene dek çalışmasını sağlamakta
Şimdi ise “for” fonksyonuna bakacağız. Ki yukarıda yaptığımızı for ile yapmak çok daha kolaydır

FOR

<?php

for($rakam = 0; $rakam <= 10; $rakam++){

echo $rakam."\r\n";

}

?>
  Bu kısımda görüyorsunuz ki öncelikle değişkeni belirliyoruz, sonra denklemimizi kuruyoruz ve ardından her döngüde işlenecek olan programı yazıyoruz ki burada yalızca arttırma komutu kullanılıyor. Sonraki dersimizde fonksyon kullanımına gireceğiz. Ardından class yapısının kullanımına bakacağız. Sonraki dersimiz: https://www.nixdestek.org/php-dersleri-ders-2-fonksyon-olusturma-ve-arraylar/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may also like